Каталог

Шрифтин өлчөмү

Түнкү режим

Бул китеп эмне жөнүндө?

Бул китеп эмне жөнүндө?

Бул чакан китепче – үй-бүлөнүн «электрондук бөлүгүндөгү» өз ара мамилелер боюнча ата-энелер үчүн (бир гана алар эмес) колдонмо. Анда ата-энелер тарабынан көп берилчү суроолорго жооп табуу аракети жасалды. Бул көп суроолордун баарын бир чоң суроого бириктирүүгө болот: бала ар түрдүү смартфон, планшет, компьютер сыяктуу каражаттар менен убактысын өткөрүп жатса эмне кылуу керек? Автор өз көз караштарын акыркы чындык катары таңуулабайт, жөн гана «балдар жана гаджеттер» деген маселе боюнча өз байкоолорун жана абалдын чыгуунун бир катар жолдорун сунуштайт.

 

 

Факт

2013-жылы психолог Катерина Мурашова өзгөчө эксперимент өткөргөн. 12 жаштан 18 жашка чейинки 68 бала 8 саат бою телевизорсуз, компьютер жана башка электрондук каражаттарсыз жалгыздыкта убакыт өткөрүп жана эч кандай байланыш каражатын да колдонбой, эч ким менен да сүйлөшпөгөнгө макул болушкан. Бирок аларга бир катар салттуу иш аракеттер менен алектенүүгө уруксат берилген, маселен жазуу, окуу, музыкалык аспапта ойноо, сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк, ырдоо, сейилдөө ж.б. Натыйжада болгону үч бала гана эксперименттин аягына чейин жетишкен – калгандары 2-3 саттан кийин эле экспериментти токтотууну чечип, көнгөн гаджеттери жок аларда коркуу, тынчсыздануу, алаңдоо сезимдери пайда болгонун моюндашкан, айрымдары ал тургай суицид жөнүндө ой келгенин айтышкан. Эксперименттен кийин, психолог өспүрүмдөр менен баарлашып, алардын алган таасирлерин анализдеп чыккан. 51 өспүрүм өз сөзүндө «көз карандылык», «чынында мен аларсыз жашай албайт экем..», «доза», «ломка», «синдром», «мен дайыма муктажмын», «ийнеден баш тартуу» ж.б.у.с. сөз айкаштарын пайдаланышкан. Баары бир ооздон эксперимент убагында башына кандай ойлор келгенине таң калгандарын айтышкан, бирок өздөрүн жаман сезип тургандыктан аларды жакшылап «талдай» алышкан эмес. (Екатерина Мурашованын «Сүйүү керекпи же тарбиялоо керекпи?» деген китебинен)

Оюндун эрежеси Жаңы сөз курлгандай кылып тамгаларды бириктиргиле. Жаңы сөздөрдөгү тамгалардын саны бош торчолордун санына барабар.

Оюндун эрежеси Сүрөттөрдү карап туруп, аларды мааниси жагынан бириктирип турган сөздү тапкыла. Керектүү тамганы кезеги менен басып, бош торчолорду толтургула.

ОЮН

Оюндун эрежеси Ар түрдүү тамгалардын арасынан жаңы тема боюнча көрсөтүлгөн сөздөрдү тапкыла. Сөздөр тигинен, жантыгынан, оңдон солго же солдон оңдү көздөй болушу мүмкүн.