Балдар жана гаджеттер

Автор: Данилова Наталья
Бөлүм: Медиа жана санарип сабаттуулук
Аннотация:

Бул чакан китепче – үй-бүлөнүн «электрондук бөлүгүндөгү» өз ара мамилелер боюнча ата-энелер үчүн (бир гана алар эмес) колдонмо. Анда ата-энелер тарабынан көп берилчү суроолорго жооп табуу аракети жасалды. Бул көп суроолордун баарын бир чоң суроого бириктирүүгө болот: бала ар түрдүү смартфон, планшет, компьютер сыяктуу каражаттар менен убактысын өткөрүп жатса эмне кылуу керек?