Башкы бет Медиа жана санарип сабаттуулук

Медиа жана санарип сабаттуулук

Иргөө:

А-Я Я-A

Балдар жана гаджеттер

Автор: Данилова Наталья
Бөлүм: Медиа жана санарип сабаттуулук
Аннотация:

Бул чакан китепче – үй-бүлөнүн «электрондук бөлүгүндөгү» өз ара мамилелер боюнча ата-энелер үчүн (бир гана алар эмес) колдонмо. Анда ата-энелер тарабынан көп берилчү суроолорго жооп табуу аракети жасалды. Бул көп суроолордун баарын бир чоң суроого бириктирүүгө болот: бала ар түрдүү смартфон, планшет, компьютер сыяктуу каражаттар менен убактысын өткөрүп жатса эмне кылуу керек?

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук

Автор: Иманкулов М., Текимбаева А., Данилова Н., Штурхетский С., Кожобекова Б. и Усупбаева А.
Бөлүм: Медиа жана санарип сабаттуулук
Аннотация:

Методические материалы предназначены для учителей 9-11 классов, преподающих Человек и общество (граждановедение). Также учителя смогут использовать данные методические материалы при планировании уроков по своему предмету или внеклассным занятиям.