Башкы бет ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Иргөө:

А-Я Я-A

КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИН ОКУУ ПРОЦЕСИНЕ КИРГИЗҮҮ

Автор: Токторова Р.А. Каламанбетова А.Ш. Токтогонов С.А. Токтосунов Т.А. Дуйшонакунов М.Т. Токсоналиева К.М. Карипова Н.Т. Абдыкапарова А.О.
Бөлүм: ЭКОЛОГИЯ
Аннотация:

Климаттын өзгөрүүсү маселелерин "Биология", "География", "Физика" жана "Химия" предметтерине киргизүү боюнча мектептердин мугалимдери үчүн иштелип чыккан усулдук колдонмо.

Климаттын өзгөрүүсү жѳнүндѳгү маселелер

Автор: Авторлор: Токторова Р.А. Каламанбетова А.Ш. Токтогонов С.А. Токтосунов Т.А. Дуйшонакунов М.Т. Токсоналиева К.М. Карипова Н.Т. Абдыкапарова А.О.
Бөлүм: ЭКОЛОГИЯ
Аннотация:

Окуучуларын «География», «Физика», «Химия» жана «Биология» сабактарында каралган климаттын ѳзгѳрүү маселелери менен таныштыруу максатында жазылган. Бул колдонмодо глобалдык масштабдагы экологиянын жана климаттын өзгөрүүсүнүн көйгөйлөрү баяндалган, глобалдык климаттын өзгөрүүсү көйгөйлөрү боюнча илимий билим берилген, ошондой эле практикалык көнүгүүлөр жана тажрыйбалар камтылган.