Башкы бет Адам жана коом

Адам жана коом

Иргөө:

А-Я Я-A

Адам жана коом. 10-класс

Автор: Козубаева Б.У., Карачева Ө.С.
Бөлүм: Адам жана коом
Аннотация:

10-класс үчүн онлайн-китеп. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарттын жана окуу программасынын негизинде иштелип чыкты.

Адам жана коом. 11-класс.

Автор: Козубаева Б.У., Карачева Ө.С.
Бөлүм: Адам жана коом
Аннотация:

11-класс үчүн онлайн-китеп. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарттын жана окуу программасынын негизинде иштелип чыкты.

Адам жана коом. 5-класс.

Автор: Козубаева Б.У., Карачева Ө.С., Ишенкул кызы Ж., Каттообеков К.А., Халматова Н.С., Бабаярова Н.
Бөлүм: Адам жана коом
Аннотация:

5-класс үчүн онлайн-китеп. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарттын жана окуу программасынын негизинде иштелип чыкты.

Адам жана коом. 8-класс

Автор: Козубаева Б.У., Карачева Ө.С.,
Бөлүм: Адам жана коом
Аннотация:

8-класс үчүн онлайн-китеп. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарттын жана окуу программасынын негизинде иштелип чыкты.

Адам жана коом. 9-класс

Автор: Козубаева Б.У., Карачева Ө.С.
Бөлүм: Адам жана коом
Аннотация:

9-класс үчүн онлайн-китеп. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарттын жана окуу программасынын негизинде иштелип чыкты.