Башкы бет Адам жана Коом

Адам жана Коом

Иргөө:

А-Я Я-A

Адам жана Коом

Автор: 5-класстар үчүн колдонмо
Бөлүм: Адам жана Коом
Аннотация:

Урматтуу бешинчи класстын окуучусу! 5-класска арналган коом тууралуу окуу китеби - коом жана адам жөнүндө билим дүйнөсүнө саякаттоочу жардамчы.